ZOOMBOOK maketo bendrinimo taisyklės

ZOOMBOOK svetainės klientai, toliau vadinama - Vartotojai turi galimybę bendrinti, ZOOMBOOK svetainėje sukurtus savo foto knygų, kalendorių, užrašinių, išskyrus atvirlaiškių ir fotodrobių, maketų failus, toliau vadinama – Maketai, su draugais, kolegomis, pažįstamais arba padaryti juos prieinamus viešai, vadovaudamiesi ZOOMBOOK Maketo bendrinimo taisyklėmis – toliau Taisyklės.

ZOOMBOOK svetainės Vartotojai gali padaryti prienamus savo Maketus tam tikriems pasirinktiems asmenims ar jų grupei (pvz., tik Jūsų organizacijai ar tam tikrai asmenų grupei) arba gali padaryti viešą visiems tretiesiems asmenims (pvz, patalpinant socialiniame tinkle), toliau – Gavėjai.

Su pasirinktais Gavėjais Vartotojas Maketo nuorodą gali bendrinti tik įsigijęs Maketą, t.y. iš užsakytų gaminių lentynos, paspaudęs ant gaminio Maketo dešinėje pusėje esančios įkonos ir pasirinkęs funkciją „Bendrinti“.

Bendrinti Maketą Vartotojas gali:

 1. Nusiųsdamas Maketo nuorodą norimu el.paštu arba įdėti į socialinius tinklus.
 2. Įrašydamas konkrečius Gavėju el.paštus ir ZOOMBOOK nurodytam el.paštui išsiųs sugeneruotą laišką su nuoroda į bendrinamą Maketą.

Jei nuorodos Gavėjai bendrins gautą el. laišką arba jame pateiktą nuorodą su kitais asmenimis, asmenys, su kuriais tiesiogiai nebendrinote, galės matyti nuorodos turinį.

Jei nuoroda bendrinama viešai (socialiniuose tinkluose ir panaš.), Maketas (įskaitant nuotraukas) bus matomas visiems, kurie naudojasi arba nesinaudoja viešų tinklalpių paslaugomis. Naudotojų viešai bendrinama nuoroda (įskaitant nuotraukas) gali būti rodomi viešų tinklapių paieškos rezultatuose ir kitose jų teikiamose paslaugose.

Bendrinimą galite nutraukti bet kuriuo metu, tuomet nuoroda atvers tuščią puslapį. Jeigu bendrinimo nepanaikinsite nuoroda bus aktyvi ir Gavėjai galės pasiekti maketo failą.

Visi Gavėjai, gavę Maketo nuorodą, galės atsidaryti veikiančią nuorodą, peržiūrėti Maketą ir įsigyti gaminį pagal Maketą savo asmeniniam naudojimui, pasirinkę funkciją „Užsakyti“.

Nuorodos Gavėjas galės įsigyti gaminius tik užsiregistravęs ZOOMBOOK sistemoje, vadovaujantis ZOOMBOOK pirkimo-pardavimo taisyklėmis. Užsakydami gaminį, nuorodos Gavėjai yra patys atsakingi už Sandorio sudarymą bei vykdymą, bei bet kuriuos kitus su Sandorio sudarymu ar vykdymu susijusius įsipareigojimus. Įsigydami gaminį Gavėjai, įgyja nuosavybės teisę į jį, tačiau neįgyja autoriaus turtinių teisių į bendrinamą Maketą. Įsigydamas gaminį, Gavėjas sutinka naudoti jį tik asmeniniams tikslams, bet ne viešam ar komerciniam naudojimui. Įsigydamas gaminį Gavėjas sutinka, kad Maketai yra parduodami su ZOOMBOOK logotipu. Gavėjas turi atkreipti dėmesį į ZOOMBOOK svetainėje galiojančias intelektinės nuosavybės, privatumo politkos ir kitas taisykles.

Vartotojas bendrindamas nuorodą su Gavėjais, neatlygintinai suteikia ZOOMBOOK šias teises, įskaitant, bet neapsiribojant: rodyti Maketo originalą; skelbti Maketą, įskaitant jo padarymą prieinamu kompiuterių tinklais (internete), atgaminti Maketą bet kokia forma ar būdu, platinti Maketą parduodant, tiek, kiek tai susiję vykdant sandorius su Maketo nuorodos Gavėjais. ZOOMBOOK teikia tik technines priemones Maketo bendrinimui ir nėra Maketą bendrinančių Vartotojų atstovas, agentas, tarpininkas ir pan. Maketo bendrinimo funkcija suteikiama patogumo labui, tačiau riziką ir atsakomybę už nuorodos bendrinimą, nuorodos turinį ir naudojimąsi nuoroda Vartotojas prisiima pats. Bet koks Vartotojo ar Gavėjo atliekamas Maketo dizaino, jei nenurodyta kitaip, taip pat, per ZOOMBOOK svetainę prieinamo turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks neteisėtas naudojimas be raštiško ZOOMBOOK leidimo ir/arba nesilaikant šių Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, kuris užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Vartotojas ir/ar Gavėjas pareiškia ir patvirtina, kad skaitė ir suprato šias nuorodos bendrinimo Taisykles ir sutinka su tuo, kad jos yra privalomos bei įsipareigoja jų laikytis.

Naudodamasis galimybe bendrinti Maketą Vartotojas patvirtina, kad jis/ji:
 • supranta, kad visa atsakomybė už Maketo bendrinimą ir su juo susijusios informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka pačiam Maketą ir su juo susijusią informaciją pateikusiam Vartotojui;
 • supranta ir patvirtina, kad Vartotojas pats yra atsakingas už Maketo autorystę, šių taisyklių, intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų pažeidimus.

Jei Vartotojas nenurodo kitaip, Gavėjas sutinka, kad jie neturi teisės atlikti šių su Maketu susijusių veiksmų:

1)naudoti komerciniais tikslais; 2) platinti, perduoti nuomoti, nuomoti už mokestį, parduoti, perleisti teises arba perduoti kitu būdu; 3) kopijuoti, įskaitant ir dalinį kopijavimą; 4) keisti, redaguoti, koreguoti, versti, dekompiliuoti, kurti išvestinius produktus arba atlikti kitus pakeitimus;5) šalinti, slėpti, klastoti, naikinti arba keisti; 6) naudojant neteisingai nurodyti kilmės šaltinį; 7) perkelti, eksportuoti (pakartotinai eksportuoti) ir (arba) importuoti (pakartotinai importuoti) į kokią nors šalį, įskaitant tą šalį, į kurią draudžiama eksportuoti ir importuoti; 8) naudoti kokiai nors duomenų bazei arba rinkiniui sukurti ir įtraukti į tokias duomenų bazes arba rinkinius.

Sutikdamas su šiomis privalomomis taisyklėmis Vartotojas sutinka ir su papildomomis taisyklėmis nuotraukoms:

 1. Jūs patvirtinate, kad turite visas teises į nuotraukas, kadangi jūs patys jas darėte arba turite autorių sutikimą naudoti nuotraukas ZOOMBOOK svetainės puslapyje.
 2. Jūs atsakote už tai, kad būtų gautas aiškus ir neabejotinas asmenų, atpažįstamų nuotraukose, sutikimas, kad jų atvaizdas būtų panaudotas ZOOMBOOK svetainės puslapyje;

Jūs prisiimate atsakomybę dėl galimų trečiųjų asmenų pretenzijų ir reikalavimų sumokėti kompensaciją, susijusių su nuotraukomis.

ZOOMBOOK nėra atsakingas už:
 • Vartotojo pateiktų fotografijų, iliustracijų ar tekstinės medžiagos autorystę, taip pat, už tekstinėje medžiagoje pateiktus faktus, temą, aplinkybes ir turinio klaidas Makete;
 • Vartotojo vykdomą veiklą, jos nekontroliuoja ir vartotojui neatstovauja. Maketo nuorodos bendrinimo paslaugos suteikimas nereiškia, kad ZOOMBOOK kokiu nors būdu remia, ar palaiko Maketo turinį;
 • už Maketo kokybę, išskyrus poligrafinės spaudos kokybę, atitikimą aprašymui ir/ar komplektiškumą;
 • bet kokius intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų pažeidimus, jei Vartotojas tokius įvykdytų, už autorinių teisių pažeidimą viešinant savo Maketus bei už jokią ir su tuo susijusią, tieisioginę a netiesioginę materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti Vartotojas ir/ar Gavėjas;
 • netinkamą ir/ar neteisėtą vartotojų ir/ar Gavėjo elgesį, bei už bet kokio pobūdžio ir bet kokiais būdais Vartotojo ir/ar Gavėjo atliekamą ar atliktą teisės aktų pažeidimą.
ZOOMBOOK turi teisę (bet ne pareigą):
 • siekiant užkirsti kelią intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, tikrinti ar Maketai, kuriuos bendrina vartotojas, nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių.
 • esant įtarimui ar gavus atitinkamą informaciją ar pretenziją iš nuorodos Gavėjų, reikalauti Vartotojo patvirtinti, kad Maketai, kuriais buvo pasidalinta ar buvo paviešinti ir su jais susijusi informacija, yra teisinga bei, įskaitant bet neapsiribojant, reikalauti pateikti Maketo autorystės įrodymus.
 • bet kada savo nuožiūra ir iniciatyva arba gavus pranešimą iš kitų asmenų, Vartotojo bendrinamus ar paviešintus Maketus ar bet kokią kitą susijusią informaciją, ištrinti/panaikinti, jei, ZOOMBOOK nuomone, Maketai pažeidžia Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus arba yra priešingi gerai moralei ir/ar viešajai tvarkai.
 • bet kada stebėti Vartotojo ir/ar Gavėjo veiksmus ZOOMBOOK svetainėje ir tirti bet kokius šių Taisyklių pažeidimus ir imtis visų priemonių galimiems taisyklių pažeidimams nutraukti, pašalinti ir užkirsti kelią tolimesniems Vartotojų ir/ar Gavėjų atliekamiems pažeidimams.

ZOOMBOOK pasilieka teisę keisti bet kurią svetainės dalį bei šias Sąlygas. ZOOMBOOK neįsipareigoja apie tai pranešti patalpindamas šiuos pakeitimus svetainėje. Jeigu nesutinkate su šiais pakeitimais, privalote nustoti naudotis svetaine. Jūsų naudojimasis svetaine, paskelbus padarytus pakeitimus, reiškia Jūsų sutikimą su padarytais pakeitimais.