Konkurso „Gražiausia mėnesio fotoknyga” nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Konkurso tikslas - skatinti vartotojų saviraišką, atskleisti kūrybiškumą įvairiomis fotomeno priemonėmis, pateikiant gyvenimo filosofiją, akcentuojant sustabdytas, svarbiausias, nepakartojamas gyvenimo akimirkas.
 2. Konkurso organizatorius – UAB BALTO trader
 3. Konkursas vyksta nuolatos.
 4. Konkursas yra skirtas www. zoombook.lt internetinės svetainės vartotojams. 
 5. Konkurso dalyvis, sukurtą www. zoombook.lt internetinėje svetainėje fotoknygą su nuotrauka(-omis) ar kita vaizdine medžiaga (piešiniai ir pan.), pateikdamas ZOOMBOOK konkursui „Gražiausia mėnesio fotoknyga” (toliau - konkursas), besąlygiškai sutinka su konkurso taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis konkurso nuostatų. 
 6. ZOOMBOOK pasilieka teisę keisti bet kurią svetainės dalį bei šias Sąlygas. ZOOMBOOK neįsipareigoja apie tai pranešti patalpindamas šiuos pakeitimus svetainėje. Jeigu nesutinkate su šiais pakeitimais, privalote nustoti naudotis svetaine. Jūsų naudojimasis svetaine, paskelbus padarytus pakeitimus, reiškia Jūsų sutikimą su padarytais pakeitimais.
 7. Papildoma informacija dėl konkurso bus skelbiama www.zoombook.lt internetinėje svetainėje ir/arba Facebook ZOOMBOOK fanų puslapyje (www.facebook.com/ZOOMBOOK).
II. KONKURSO DALYVIAI
 1. Konkurse gali dalyvauti visi ZOOMBOOK.LT vartotojai.
 2. Konkurso dalyvis, pateikiantis fotoknygą konkursui, suteikia konkurso organizatoriui teisę pateiktą medžiagą ar jos dalį skelbti ir publikuoti bet kurioje viešoje, įskaitant internetinėje, erdvėje. Dalyvis sutinka, kad konkursui pateikta fotoknyga būtų konkurso organizatoriaus naudojama konkurso metu ir pasibaigus konkursui – iliustraciniais, demonstraciniais ar kitais projekto ZOOMBOOK viešinimo tikslais.
III. KONKURSO EIGA
 1. Konkurso dalyvis prisijungia prie www.zoombook.lt internetinės svetainės ir užsakymo metu pateikia fotoknygą konkursui (konkurse dalyvauja tik užsakytos ir apmokėtos fotoknygos). Registruojant fotoknygą konkursui, būtina užsakymo puslapyje prie pasirinktos knygos pažymėti varnele - "Noriu dalyvauti konkurse "Gražiausia mėnesio fotoknyga". Taip pat būtina pažymėti varnelę - "Sutinku su konkurso "Gražiausia mėnesio fotoknyga" taisyklėmis".
 2. Dalyvis privalo užtikrinti pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima visą atsakomybę dėl nuotraukų patalpinimo fotoknygoje ir pateiktos vaizdinės/tekstinės medžiagos atitikimo šiems konkurso nuostatams bei užtikrina visuotinai priimtų moralės ir etikos normų laikymąsi.

IV. REIKALAVIMAI FOTOKNYGAI
 1. Dalyvis, pateikdamas fotoknygą konkursui, zoombook.lt svetainėje, gali pasirinkti bet kokį fotoknygos formatą ir puslapių skaičių.
 2. Dalyvis konkursui gali pateikti neribotą skaičių fotoknygų per mėnesį.
V. KONKURSO DALYVIO ĮSIPAREIGOJIMAI
 1. Konkurso dalyvis patvirtina, kad visa vaizdinė ir tekstinė medžiaga, naudojama fotoknygai nepažeidžia intelektinės nuosavybės įstatymų ir prisiima visą atsakomybę dėl nuotraukos ar kitos vaizdinės medžiagos autorių teisių.
 2. Konkurso dalyvio naudojama pateikta fotoknyga su nuotrauka(-omis) ar kita vaizdinė ir/ar tekstinė medžiaga negali demonstruoti nepadorumo, nepriimtino ar destruktyvaus elgesio, šmeižiančio pobūdžio informacijos.
 3. Konkurso dalyvis įkeldamas nuotraukas patvirtina, kad jie yra gavę visų šiose nuotraukose matomų asmenų ar jų atstovų rašytinį sutikimą naudoti jų atvaizdą.
 4. Konkurso dalyvis sutinka, kad dalyvio konkurso organizatoriui pateikti asmens duomenys bus naudojami tik konkursui ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
VI. KONKURSO ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS
 1. Konkurso organizatorius, kiekvieno etapo pabaigoje paskelbia Konkurso mėnesio nugalėtoją ir jo sukurtą fotoknygą www.zoombook.lt svetainėje ir/arba Facebook ZOOMBOOK fanų puslapyje (www.facebook.com/ZOOMBOOK). Konkurso organizatorius taip pat turi teisę Konkurso mėnesio nugalėtoją ir jo sukurtą fotoknygą skelbti kitoje, bet kurioje viešoje, įskaitant internetinėje, erdvėje. Konkurso organizatorius įsipareigoja neskelbti Konkurso dalyvio asmens duomenų trečiosioms šalims, tiesiogiai nesusijusioms su jų paslaugų teikimu.
 2. Konkurso organizatorius neatsako už konkurso dalyvio naudojamos vaizdinės ar tekstinės medžiagos autorystę ir jos netikrina.
 3. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės už konkurso dalyvio pateiktos vaizdinės ir tekstinės medžiagos turinį, už jos neatitikimą teisės aktams, šių taisyklių reikalavimams, moralės ar etikos normoms, neatsako už tekstinėje medžiagoje pateiktus faktus ir aplinkybes.
 4. Skelbdamas ar viešindamas fotoknygą ar jos dal​į​ viešoje erdvėje konkurso organizatorius įsipareigoja nepažeisti moralinių konkurso dalyvio teisių bei įsipareigoja nenaudoti fotoknygos ar jos dalies viešai tokiu būdu ar tokiame kontekste, kuris pažeistų konkurso dalyvio garbę arba meninę konkurso dalyvio reputaciją. 
 5. Konkurso dalyviui pažeidus konkurso taisykles, Konkurso organizatorius turi teisę, be perspėjimo, pašalinti pateiktą fotoknygą iš konkurso.
VII. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS
 1. Nugalėtoju skelbiamos fotoknygos autoriai (po vieną autorių per mėn.), surinkę didžiausią ZOOMBOOK kūrybinės grupės balsų skaičių.
 2. Mėnesio laimėtojai bus paskelbti iki sekančio mėn. 10 d. Informacija apie laimėtojus bei jų laimėtus prizus bus skelbiama www.zoombook.lt svetainėje ir Facebook ZOOMBOOK fanų puslapyje.
 3. Konkurso prizų laimėtojams apie laimėjimus pranešama telefonu ir/arba el.paštu.
 4. Vertinimo kriterijai:
 • Kūrybiškumas;
 • sugebėjimas atliekamą darbą iliustruoti faktais, įdomiomis detalėmis;
 • kadro kompozicija;
 • originalumas atskleidžiant temą.
VIII. KONKURSO PRIZAI
 1. Visų etapų nugalėtojai laimės 25 Eur. vertės dovanų kuponą, kurį galės panaudoti atsiskaitant už užsakytus ZOOMBOOK produktus.
IX. KONKURSO ORGANIZATORIAUS REKVIZITAI

UAB BALTO trader
Įm. Kodas 302429186; PVM kodas LT100004929212
Utenos g. 41A, Vilnius, LT-08217
el. paštas info@zoombook.lt, tel. 8 657 20226