Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

Asmens privatumo apsaugai teikiama didelė reikšmė, todėl svarbu, kad Jūs žinotumėte kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi bei kaip panaudojami, kai apsilankote zoombook.lt (.com, .lv, .ee) svetainėse ar mobiliojoje programėlėje ZOOMBOOK ar ZOOMBOOK Postcards, toliau - ZOOMBOOK svetainė, įsigijate iš mūsų produktų ar kitaip pateikiate mums savo asmens duomenis.

Esame įmonė registruota Lietuvos Respublikoje Vilniuje pavadinimu UAB „BALTO trader“, įm. kod. 302429186, Utenos g. 41B, LT-08217 Vilnius. Tel. 8 700 55775, el.paštas: info@zoombook.lt, kuri yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra taikomos visiems asmenims,  įskaitant ir asmenis, kurie nėra prisiregistravę ZOOMBOOK svetainėje, kiek tai neprieštarauja Pirkimo taisyklėms, Lietuvos Respublikos teisės aktams ir kitiems Lietuvos Respublikoje taikomiems teisės aktams.

II. Kokią asmeninę informaciją mes renkame apie Jus?

Kai Jūs apsilankote ar registruojatės mūsų svetainėje ZOOMBOOK, naudojatės svetainės ZOOMBOOK paslauga, perkate ZOOMBOOK produktą, prenumeruojate naujienlaiškius, dalyvaujate apklausose, konkursuose, bei žaidimuose arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją arba suteikiate mums leidimą Jūsų pateiktus duomenis naudoti pažymėdami atitinkamą pasirinkimą, mes renkame:

 • IP adresą, aplankytojo puslapio adresą, ankstesnio puslapio adresą, datą ir laiką, naršyklės tipą ir versiją;
 • vartotojo vardą, slaptažodį;
 • Jūsų nuotraukas ir kitą  Jūsų įkeltą turinį;
 • Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, elektroninio pašto adresą;
 • Pirkimo ir mokėjimo informaciją  (pirkimo data, prekės kaina, kiekis, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, IP adresas, nuolaidos kodas, užsakymo data, produkto pavadinimas, produkto kodas);
 • pristatymo duomenis (adresas ir telefono numeris). Jei buvo pirkta kitam asmeniui, mes surenkame jų pristatymo duomenys ir kontaktinę informaciją;
 • žaidimų ir konkursų sąlygų išpildymą patvirtinančius dokumentus, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime;
 • gautų išsiųstų pranešimų, atsiliepimų ar įvertinimų turinį, susirašinėjimų istoriją;
 • kai ateinate  į ZOOMBOOK svetainę iš trečiųjų šalių iš trečiųjų šalių puslapių, naujienlaiškių, paspaudus reklaminius skydelius, mes fiksuojame iš kokio šaltinio lankytojas atėjo, reklaminės kampanijos pavadinimą ir jos poziciją bei šiuos duomenis susiejame su užsakymu.
III. Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis

Mes renkame, tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis tik remdamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ar naudoti pateiktus duomenis Jūsų sutikimu:

 • pagerinti Jūsų aptarnavimą ir patirtį lankantis ZOOMBOOK svetainėje ar naudojantis jos paslaugomis, tobulinti ZOOMBOOK svetainę, kad būti arčiau Jūsų;
 • užtikrintume sąlygas Jums kurti pasirinktus individualizuotus ZOOMBOOK produktus;
 • apdoroti Jūsų ZOOMBOOK produktų užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 • duomenų teikimui kompetetingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai;
 • perduoti Jūsų užsakytą ZOOMBOOK produktą mūsų tiekėjams gaminti ir pristatyti Jums;
 • susisiektume su Jumis el. paštu ir mobiliuoju ryšiu, konsultuoti ir spręsti problemas, susijusias su ZOOMBOOK produktų užsakymu ar pristatymu;
 • jei pažymėjote atitinkamus pasirinkimus (sutikimus), informuoti Jus apie išskirtines akcijas ar nuolaidas, pateikti panašius pasiūlymus el. paštu ar/ir trumpaja žinute;  Jūs galite atsiimti šį sutikimą bet kuriuo metu;
 • pasiteirautume Jūsų nuomonės dėl mūsų produktų ar paslaugų kokybės ir pakviestume Jus dalyvauti rinkos tyrimuose. Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami šiuo tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti.
 • kad užtikrintume Jūsų ir mūsų turto saugumą;
 • vykdyti kitus įsipareigojimus, susijusius su mūsų teikiamomis paslaugomis.
 • mes taip pat naudojamės Facebook, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje.
IV. Kaip naudojame slapukus ir internetinio stebėjimo programas?

Siekdami, kad Jūsų apsilankymai ZOOMBOOK svetainėje būtų patogesni bei tobulinti savo teikiamų paslaugų kokybę ,  naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstines informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje, arba  pvz.” Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, marketingo ir optimizacijos tikslais, kurią teikia Google Inc. (Google).

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną, o dauguma naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti zoombook.lt svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta ZOOMBOOK svetainėje skyriuje: Slapukai

V. Kaip saugome Jūsų duomenis?

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus tiesiogiai taikomus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius Europos Sąjungos  teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

ZOOMBOOK  kolektyvas supažindintas su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina nustatytų organizacinių priemonių dėl duomenų tvarkymo laikymąsi. Prieigą prie duomenų turi tik ZOOMBOOK įgalioti asmenys, kurie atsakingi už ZOOMBOOK svetainės techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą.

Visa Jūsų asmeninė informacija yra šifruojama tiek ją perduodant, tiek saugant.

Kiekviena foto nuotraukų knyga ar kitas ZOOMBOOK produktas, įskaitant visus vaizdus, nuotraukas ar kitą įkeliamo turinio tipą, yra saugomas Jūsų unikaliu el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Kiti asmenys negali matyti Jūsų sukurtų ZOOMBOOK produktų ir juose išsaugoto turinio, neturėdami šių dviejų duomenų. Todėl rekomenduojame atidžiai pasirinkti savo slaptažodį bei nesidalinti juo su trečiaisiais asmenimis bei saugiai jį tvarkyti.

Jei nusprendėte pasinaudoti savo įsigyto ZOOMBOOK produkto maketo nuorodos bendrinimo paslauga, mes užtikriname techninę duomenų perdavimo apsaugą tiek, kiek tai susiję vykdant sandorius su nuorodos gavėjais, tačiau nepriklausomai nuo mūsų užtikrinamų techninių apsaugos priemonių, už ZOOMBOOK produkto maketo nuorodos bendrinimą liekate atsakingi patys. Daugiau rasite informacijos: Zoombook maketo bendrinimo taisyklės.

VI. Kam atskliedžiame Jūsų duomenis?

Mes neatskleisime jokių Jūsų asmeninių duomenų, išskyrus susijusioms įmonėms (BALTO, UAB ir BALTO print, UAB) bei verslo partneriams, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos ZOOMBOOK paslaugos Jums. Tokiu atveju mes siekiame, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, taikytų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas gautiems asmens duomenims apsaugoti nuo bet kokio neteisėto tvarkymo. Mes dalijamės duomenimis su šiomis įmonių kategorijomis:

 • Duomenų talpinimo ir saugojimo paslaugų tiekėjais;
 • Apskaitos paslaugų teikėjais;
 • Mokėjimų paslaugų teikėjais;
 • ZOOMBOOK produktų gamintojais;
 • Kurjerių (pašto) paslaugų tiekėjais;
 • elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjai;
 • kitiems, Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo;

Daugiau informacijos rasite: Asmens duomenų tvarkytojų sąrašas.  Jei nauja įmonė bus įtraukta arba išbraukta iš pateikto sąrašo, šis sąrašas bus atnaujintas, kad atspindėtų naują ZOOMBOOK asmens duomenų tvarkytojų struktūrą.

Mes nesidalinsime Jūsų duomenimis su kitomis įmonėmis be Jūsų leidimo, nebent:

 • Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ sprendimą.
 • Vesdami derybas su trečiąja šalimi dėl ZOOMBOOK verslo pardavimo ar pirkimo; tokiu atveju mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis būsimam tokio verslo pirkėjui;

Mes galime perduoti Jūsų asmeninius duomenis trečiųjų šalių duomenų tvarkytojams, esantiems šalyse, kurios nepriklauso Europos ekonominei erdvei (EEE) su, kurie susiję Jūsų užsakymų įvykdymu, mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu. Atkreipkite dėmesį, kad šalys, nepriklausančios EEE, gali nepasiūlyti tokio paties duomenų apsaugos lygio kaip ir Europos Sąjungoje, tačiau mes visada reikalaujame, kad trečiųjų šalių duomenų tvarkytojai tvarkytų Jūsų asmeninius duomenis pagal asmens duomenų apsaugai taikomus teisės aktų reikalavimus.

VII. Duomenų saugojimas

Mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir tik tiek, kiek tai susiję su šioje Privatumo politikoje ir asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytais tikslais,  visą paslaugų (pirkimo) sutarties galiojimo laiką ir įstatymuose nustatytą laiką pasibaigus sutarties galiojimo terminui (pvz., teisės aktų nustatytais archyvavimo tikslais). Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės Jūsų duomenimis ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu.

Taip pat, esame nustatę ir įsidiegę saugojimo laikotarpį ZOOMBOOK produktams, įskaitant įsigytų ZOOMBOOK produktų maketus ir jiems panaudotas nuotraukas, kurie bus saugomi saugioje, užkoduotoje aplinkoje, bet ne ilgiau nei 2 metus nuo ZOOMBOOK produkto įsigijimo dienos. Pradėtus kurti ZOOMBOOK produktus, bet neužsakytus, saugosime 6 mėnesius nuo dienos, kai buvo pradėtas kurti ar buvo sukurtas ZOOMBOOK produktas. Pasibaigus nustatytam saugojimo laikotarpiui, asmens duomenys bus ištrinti automatiškai arba ZOOMBOOK įgalioto darbuotojo.

Jūsų pateikti atsiliepimai ar įvertinimai Kliento identifikacijos dėl pateikto atsiliepimo tikslu bus tvarkomi  3 metus nuo atsiliepimo ar įvertinimo pateikimo.

VIII. Jūsų teisės
 • Jūs turite teisę sužinoti, kokius jūsų asmeninius duomenis esame sukaupę.
 • Jūs turite teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jūsų asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus.
 • Jūs turite teisę paprašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis.
 • Jūs turite teisę paprašyti ištrinti sukauptus asmeninius duomenis apie jus.
 • Jūs turite teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus jūsų asmeninius duomenis.

Jei norite gauti informaciją apie surinktą informacija apie Jūsų asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti ar ištrinti siųskite mums užklausą el. pašto adresu pagalba@zoombook.lt laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl duomenų kaupimo”.

Mes galime paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Jus. Jums patvirtinus tapatybę, informacija apie jūsų tvarkomus duomenis pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo raštu pateikimo dienos.

Informacija pateikiama nemokamai. Jei nustatytume, kad prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes galime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

IX. Nepilnamečių asmenų duomenų apsauga

Mes rekomenduojame, kad nepilnamečiai, jaunesni nei 18 m, visada atsiklaustų savo tėvų ar globėjų, prieš siunčiant bet kokią informaciją apie save bet kam internete.
Jei esate jaunesni nei 18 m. amžiaus, neturėtumėte pateikti savo asmens duomenų ZOOMBOOK be tėvų ar globėjų sutikimo.

Jei esate tėvai/globėjai ir sužinojote, kad jūsų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 18 m., naudoja ZOMBOOK svetainę, o jūs nenorite to, susisiekite el. paštu pagalba@zoombook.lt ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis kaip įmanoma greičiau.

X. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo

Jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu pagalba@zoombook.lt ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas.
Taip pat galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

XI. Kaip keičiama privatumo politika

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai publikuojami ZOOMBOOK svetainėje skyriuje: Privatumo politika ir įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami ZOOMBOOK svetainėje.
Rekomenduojame periodiškai apsilankyti ZOOMBOOK svetainėje ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Jei atliksime svarbių pakeitimų, apie tai Jus informuosime.
ZOOMBOOK asmens duomenų tvarkymo taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujintos 2023-11-27