Pirkite www.zoombook.lt bet kurį produktą, rinkitės pristatymą į OMNIVA paštomatą ir dalyvaukite loterijoje

 1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS

  1. UAB BALTO trader, įmonės kodas 302429186, buveinės adresas Utenos g. 41A, Vilnius, (toliau – Organizatorius), organizuoja akciją „Pirkite www.zoombook.lt bet kurį produktą, rinkitės pristatymą į OMNIVA paštomatą ir dalyvaukite loterijoje” (toliau – Akcija), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).
 2. AKCIJA

  1. 2.1. Akcijos trukmė:
   1. Akcija vyksta nuo 2017-05-08 iki 2017-05-31 (imtinai) ZOOMBOOK internetinėje svetainėje www.zoombook.lt , toliau www.zoombook.lt .
  2. Akcijos prekės:
   1. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, Akcijos metu įsigiję bet kurį www.zoombook.lt produktą ir pasirinkę pristatymą į OMNIVA paštomatą.
   2. Vienas užsakymas reiškia vieną atskirą loterijos registraciją. Kuo daugiau užsakymų, tuo didesnė galimybė laimėti.
   3. Tas pats dalyvis gali dalyvauti neribotą skaičių kartų.
   4. Akcijoje gali dalyvauti tik aštuoniolikos metų sulaukę fiziniai asmenys.
   5. Akcijos prizas: laimėk OMNIVA įsteigtą prizą - EUROPA ROYALE SPA Viešbutyje Druskininkuose, Nakvynė pasirinktą savaitės dieną 2 asm. (Pirtys, Pusryčiai, Chalatai, Vėlyvas išvykimas, Wi – fi, Parkingas, Seifas, Treniruokių salė) - 114 EUR. Prizo kuponas galioja iki 2017 m. liepos 20 dienos.
   6. Prizo laimėtojas bus išrinktas atsitiktine tvarka (burtų keliu) programinės įrangos pagalba ir paskelbtas birželio 18 dieną www.zoombook.lt. Su Prizo laimėtojais taip pat bus susisiekta asmeniškai- elektroninio pašto adresu ir/ar telefonu, nurodytu registracijos metu, iki birželio 21 dienos.
   7. Jei laimėtojas neatsilieps per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, jo laimėjimas bus panaikintas.
   8. Prizas laimėtojui bus įteiktas asmeniškai.
   9. Paaiškėjus, kad laimėtojo pateikti kontaktiniai duomenys yra neteisingi ir dėl to Prizo nepavyksta įteikti, per 5 darbo dienas nuo tokio paaiškėjimo dienos, atsitiktine tvarka (burtų keliu) programinės įrangos pagalba bus išrinktas naujas Akcijos laimėtojas. Nepavykus įteikti prizo nei vienam Akcijos laimėtojui, prizas lieka Akcijos Organizatoriui.
   10. Akcijoje negali dalyvauti ZOOMBOOK ir UAB „OMNIVA“ darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti organizatoriaus akcijos rengimo metu, taip pat artimiausi šių asmenų šeimos nariai.
   11. Pirkėjo pasirinkimas siųstis užsakymą į OMNIVA paštomatą yra laikoma dalyvio sutikimu dalyvauti akcijoje. Akcijos dalyviai, registruodamiesi Akcijoje, patvirtina, kad leidžia Organizatoriui naudoti jo duomenis akcijos vykdymo tikslais ir neprieštarauja, kad laimėjimo atveju jų vardai, pavardės būtų viešai skelbiami www.zoombook.lt ir dėl to jie neturės jokių pretenzijų Organizatoriaus atžvilgiu nei Akcijos metu, nei po jos pabaigos.
   12. Kitais atvejais, nenumatytais šiose taisyklėse, organizatorius gali priimti sprendimus, pagrįstus Lietuvos Respublikos įstatymais. Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles arba nutraukti akciją apie pasikeitimus iš anksto pranešęs www.zoombook.lt
   13. Visą informaciją apie vykstančią akciją galima rasti interneto svetainėje www.zoombook.lt. Visus su akcija susijusius klausimus galima siųsti el. paštu pagalba@zoombook.lt. Tel. +370 657 20 226 darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.
 3. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  1. Visus skundus susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su Prizo atsiėmimo ir/ar teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.
  2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki birželio 18 dienos Organizatoriaus buveinės adresu.
  3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
 4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  1. Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius. Asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios susitarimų su Organizatoriumi pagrindu tiesiogiai vykdo su Akcija susijusias funkcijas.
  2. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami Akcijos organizavimo, įskaitant Akcijos dalyvių vardų, pavardžių viešą paskelbimą, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais. Asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurioms susitarimų su Organizatoriumi pagrindu pavedama vykdyti dalį su Akcijos organizavimu susijusių funkcijų.
  3. Asmenys dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  4. Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.
  5. Akcijos metu surinkti asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Akcijos pabaigos.
 5. ATSAKOMYBĖ

  1. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje.
  2. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.
  3. Organizatorius neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų, susijusių su Prizų kokybe ir/ar kitomis Prizų savybėmis, išskyrus atvejus, kai Organizatorius yra Prizo įsteigėjas.
 6. MOKESČIAI IR KITOS IŠLAIDOS

  1. Visas išlaidas, susijusias su Prizų atsiėmimu, sumoka pats Akcijos dalyvis, nebent Organizatorius ir Laimėtojas sutaria kitaip.
 7. KITOS SĄLYGOS

  1. Visi asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.
  2. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti šias Taisykles ir/ar Prizų atsiėmimo tvarką. Apie Taisyklių ir/ar Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimus Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.zoombook.lt.
  3. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių gynimo įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
  4. Prizai į pinigus ir/ar kitus daiktus nėra keičiami.