• Tavo vasaros FOTOKNYGŲ IŠPARDAVIMAS! | -30% |
 • Išsaugoti

Kas savaitę po FOTOKNYGĄ
žaidimo taisyklės

 1. Žaidimo organizatorius: BALTO trader UAB, įmonės kodas 302429186, reg. adresas: Utenos g. 41B, Vilnius, toliau - Organizatorius
 2. Žaidimas vyksta: 2018 m. birželio 11 liepos - 31 d. www.zoombook.lt
 3. Žaidimo prizas: dovanų kuponas 25 eurų fotoknygai 20x20 (kietu asmeniniu viršeliu, matiniais puslapiais).
 4. Laimėtojų paskelbimas: kiekvieną pirmadienį informuojame asmeniškai.
 5. Laimėjimų datos: birželio 25, liepos 2 d., liepos 9 d., liepos 16 d. Liepos 23 d., liepos 30d.
 6. Laimėtas prizas į pinigus ar į kitus prizus nekeičiamas.
 7. Žaidimo laimėtojui prizas bus įteikiamas tik, jei buvo laikytasi Žaidimo taisyklių.
 8. Žaidime dalyvauja asmenys, tiksliai nurodę savo vardą ir el. pašto adresą.
 9. Žaidime dalyvauja tik viena dalyvio užpildyta anketa.
 10. Žaidime dalyvauja užsiprenumeravę naujienlaiškius vartotojai.
 11. Žaidimo dalyviai, pažymėdami, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo Taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtina, kad laikysis Žaidimo taisyklių ir sutinka, kad registracijos Žaidime metu jų pateiktus asmens duomenis (vardai ir el. pašto adresai) Organizatorius naudotų šio Žaidimo organizavimo ir laimėtojų nustatymo bei Žaidimo dalyviui pažymėjus atitinkamą pasirinkimą - tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimą gauti naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus dalyviai gali patvirtinti registruodamiesi žaidimo registracijos anketoje.
 12. Informuojame, jog dalyviai turi teisę nesutikti, kad Žaidimo administravimo, jo vykdymo, laimėtojų nustatymo bei prizo perdavimo tikslais būtų tvarkomi jų asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, susisiekdami su Organizatoriumi el. pašto adresu: pagalba@zoombook.lt. Žaidimo dalyvis nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir (ar) praranda teisę į Žaidimo prizą.
 13. Žaidime negali dalyvauti juridiniai asmenys, Organizatoriaus (BALTO trader UAB) darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat asmenys, jaunesni nei 16 m. Nepilnamečiai asmenys nuo 16 iki 18 turi teisę dalyvauti tik turėdami tėvų ar globėjų sutikimą. Jei akcijoje dalyvauja 16-18 metų nepilnametis asmuo, laikoma, jog jo tėvai ar globėjai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti.
 14. Iš visų žaidime užsiregistravusių dalyvių atsitiktinės atrankos būdu bus atrinktas 1 laimėtojas kiekvieną savaitę pirmadienį - 2018 metų birželio 25, liepos 2 d., liepos 9 d., liepos 16 d. Liepos 23 d., liepos 30 d.
 15. Laimėtojas paskelbiamas ZOOMBOOK.LT Facebook puslapyje kiekvieną pirmadienį, kol vyksta akcija.Su laimėtoju susisieksime asmeniškai. Kitiems dalyviams jokia informacija nėra siunčiama.
 16. Asmenys, nusprendę dalyvauti Žaidime, sutinka, kad jiems laimėjus, Organizatorius viešai paskelbs laimėtojo vardą Zoombook.lt Facebook puslapyje.
 17. Su prizo laimėtoju per 7 kalendorines dienas nuo laimėtojo paskelbimo bus susisiekiama asmeniškai registracijos metu nurodytu el. pašto adresu dėl prizo perdavimo.
 18. Nepavykus susisiekti su prizo laimėtoju per 7 kalendorines dienas nuo Žaidimo laimėtojo paskelbimo dienos, apie tai informavus raštu jo pateiktais duomenimis, laikoma, kad prizo laimėtojas netenka teisės į prizą, prizas laimėtojui perduotas nebus ir atsitiktinės atrankos būdu atrenkamas kitas laimėtojas, su kuriuo bus susisiekta registracijos metu nurodytu jo el. pašto adresu.
 19. Prizas t.y. Dovanų kuponas fotoknygai atsiunčiamas el. paštu.
 20. Organizatorius neatsako už prizų pristatymą, jei dalyvis neteisingai pateiks duomenis, jei Akcijos metu keisis dalyvio gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys dėl kurių neįmanoma surasti dalyvio.
 21. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Organizatorius dės visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
 22. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už netinkamus dalyvių veiksmus.
 23. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti Žaidime asmeniui ar jį pašalinti, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo Taisykles bei sąlygas.
 24. Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.zoombook.lt
 25. Kilus klausimams, Žaidimo dalyviai gali kreiptis į Organizatorius elektroniniu paštu: pagalba@zoombook.lt

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!